تور آنتالیا 31 شهریور 1401 (برگزار شده)

نسخه چاپی

تاریخ برگزاری

۱۴۰۱-۰۶-۳۱

مدت تور

۶ شب

قیمت

۱۰۴۹۰۰۰۰
نام هتل خدمات هتل قیمت دو تخته قیمت یک تخته قیمت اتاق کودک با تخت (۶ تا ۱۲ سال) قیمت اتاق کودک بدون تخت (۲ تا ۶ سال) توضیحات
Melody Hotel
BB ۱۰,۴۹۰,۰۰۰ ۱۱,۸۸۰,۰۰۰ ۸,۰۵۰,۰۰۰ ۷,۶۹۰,۰۰۰ ---
Melody Hotel
ALL ۱۱,۱۹۰,۰۰۰ ۱۳,۶۸۰,۰۰۰ ۹,۶۵۰,۰۰۰ ۸,۵۹۰,۰۰۰ ---
Himeros Beach Hotel
ALL ۱۳,۲۶۰,۰۰۰ ۱۶,۲۱۰,۰۰۰ ۹,۶۵۰,۰۰۰ ۸,۵۹۰,۰۰۰ ---
Rios Beach Hotel
ALL ۱۴,۴۲۰,۰۰۰ ۱۹,۰۶۰,۰۰۰ ۹,۶۵۰,۰۰۰ ۸,۶۹۰,۰۰۰ ---
Palmet Resort Kiris Hotel
ALL ۱۵,۲۵۰,۰۰۰ ۲۰,۵۱۰,۰۰۰ ۹,۶۵۰,۰۰۰ ۸,۶۹۰,۰۰۰ ---
Armir Resort
ALL ۱۶,۱۷۰,۰۰۰ ۲۰,۵۱۰,۰۰۰ ۹,۶۵۰,۰۰۰ ۸,۵۹۰,۰۰۰ ---
Palmet Sport Belek Hotel
ALL ۱۶,۴۹۰,۰۰۰ ۲۱,۶۲۰,۰۰۰ ۹,۶۵۰,۰۰۰ ۸,۵۹۰,۰۰۰ ---
Cender Hotel Antalya
ALL ۱۷,۴۶۰,۰۰۰ ۲۱,۶۲۰,۰۰۰ ۹,۶۵۰,۰۰۰ ۸,۵۹۰,۰۰۰ ---
Grand Mir Amor Hotel
ALL ۱۷,۶۹۰,۰۰۰ ۲۳,۳۵۰,۰۰۰ ۹,۶۵۰,۰۰۰ ۸,۵۹۰,۰۰۰ ---
Palmet Family Lara Hotel
ALL ۱۸,۲۶۰,۰۰۰ ۲۳,۹۷۰,۰۰۰ ۹,۶۵۰,۰۰۰ ۸,۵۹۰,۰۰۰ ---
Imperial Sunland Family Resort Hotel
UALL ۱۹,۱۴۰,۰۰۰ ۲۸,۸۲۰,۰۰۰ ۱۲,۲۰۰,۰۰۰ ۹,۶۹۰,۰۰۰ ---
Armas Kaplan Paradise Hotel
UALL ۱۹,۴۱۰,۰۰۰ ۲۷,۶۲۰,۰۰۰ ۱۲,۲۰۰,۰۰۰ ۹,۶۹۰,۰۰۰ ---
Meder Resort Hotel
UALL ۱۹,۵۲۰,۰۰۰ ۲۹,۵۱۰,۰۰۰ ۱۲,۲۰۰,۰۰۰ ۹,۶۹۰,۰۰۰ ---
Palmet Beach Resort Hotel
UALL ۱۹,۶۹۰,۰۰۰ ۲۵,۰۹۰,۰۰۰ ۱۲,۲۰۰,۰۰۰ ۹,۶۹۰,۰۰۰ ---
Armas Gul Beach
ALL ۲۰,۰۱۰,۰۰۰ ۲۸,۵۳۰,۰۰۰ ۱۲,۲۰۰,۰۰۰ ۹,۶۹۰,۰۰۰ ---
Daima Biz Resort
UALL ۲۰,۰۹۰,۰۰۰ ۲۷,۰۴۰,۰۰۰ ۱۲,۲۰۰,۰۰۰ ۹,۶۹۰,۰۰۰ ---
Grand Ring Hotel
UALL ۲۱,۸۶۰,۰۰۰ ۳۱,۹۳۰,۰۰۰ ۱۲,۲۰۰,۰۰۰ ۹,۶۹۰,۰۰۰ ---
Aydinbey Queen’s Palace & Spa
UALL ۲۲,۰۸۰,۰۰۰ ۳۰,۰۷۰,۰۰۰ ۱۲,۲۰۰,۰۰۰ ۹,۶۹۰,۰۰۰ ---
Amon Hotels Belek
UALL ۲۲,۳۴۰,۰۰۰ ۳۰,۶۱۰,۰۰۰ --- --- ---
FUN & SUN River Resort Belek
UALL ۲۲,۴۵۰,۰۰۰ ۳۲,۶۲۰,۰۰۰ ۱۲,۲۰۰,۰۰۰ ۹,۶۹۰,۰۰۰ ---
Sensitive Premium Resort & Spa antalya
UALL ۲۲,۹۷۰,۰۰۰ ۲۹,۵۲۰,۰۰۰ ۱۲,۲۰۰,۰۰۰ ۹,۶۹۰,۰۰۰ ---
Megasaray West Beach Antalya
UALL ۲۳,۴۱۰,۰۰۰ ۳۴,۳۴۰,۰۰۰ ۱۲,۲۰۰,۰۰۰ ۹,۶۹۰,۰۰۰ ---
Miarosa Ghazal Resort
UALL ۲۳,۵۲۰,۰۰۰ ۳۶,۴۹۰,۰۰۰ ۱۲,۲۰۰,۰۰۰ ۹,۶۹۰,۰۰۰ ---
Siam Elegance Hotel & Spa Antalya
UALL ۲۳,۵۵۰,۰۰۰ ۳۶,۵۳۰,۰۰۰ ۱۲,۲۰۰,۰۰۰ ۹,۶۹۰,۰۰۰ ---
PGS Hotel Kiris Resort
UALL ۲۳,۶۱۰,۰۰۰ ۳۴,۳۴۰,۰۰۰ ۱۲,۲۰۰,۰۰۰ ۹,۶۹۰,۰۰۰ ---
 Grand Park Lara Hotel Antalya
ALL ۲۳,۶۲۰,۰۰۰ ۳۱,۵۱۰,۰۰۰ ۱۲,۲۰۰,۰۰۰ ۹,۶۹۰,۰۰۰ ---
Wind Of Lara Hotel
ALL ۲۴,۵۶۰,۰۰۰ ۳۵,۰۴۰,۰۰۰ ۱۲,۲۰۰,۰۰۰ ۹,۶۹۰,۰۰۰ ---
Fun & Sun Comfort Beach Resort
UALL ۲۵,۲۴۰,۰۰۰ ۳۷,۱۱۰,۰۰۰ ۱۲,۲۰۰,۰۰۰ ۹,۶۹۰,۰۰۰ ---
Orange County Resort Hotel Antalya
UALL ۲۶,۱۵۰,۰۰۰ ۳۹,۵۹۰,۰۰۰ ۱۲,۲۰۰,۰۰۰ ۹,۶۹۰,۰۰۰ ---
Aquaworld Belek Hotel
UALL ۲۶,۷۸۰,۰۰۰ ۴۳,۰۲۰,۰۰۰ ۱۲,۲۰۰,۰۰۰ ۹,۶۹۰,۰۰۰ ---
Sea Life Kemer Resort Hotel
UALL ۲۷,۰۱۰,۰۰۰ ۴۳,۴۴۰,۰۰۰ ۱۲,۲۰۰,۰۰۰ ۹,۶۹۰,۰۰۰ ---
Porto Bello Hotel Resort & Spa
UALL ۲۷,۷۷۰,۰۰۰ ۴۴,۹۸۰,۰۰۰ ۱۲,۲۰۰,۰۰۰ ۹,۶۹۰,۰۰۰ ---
Aska Lara Resort & Spa Hotel Antalya
UALL ۲۷,۸۲۰,۰۰۰ ۳۹,۱۸۰,۰۰۰ ۱۲,۲۰۰,۰۰۰ ۹,۶۹۰,۰۰۰ ---
Amara Luxury Resort
UALL ۲۸,۶۹۰,۰۰۰ ۴۱,۵۶۰,۰۰۰ ۱۲,۲۰۰,۰۰۰ ۹,۶۹۰,۰۰۰ ---
Amara Premier Palace Hotel Antalya
UALL ۲۸,۶۹۰,۰۰۰ ۴۳,۳۳۰,۰۰۰ ۱۲,۲۰۰,۰۰۰ ۹,۶۹۰,۰۰۰ ---
Corendon Playa Kemer
UALL ۲۹,۵۴۰,۰۰۰ ۴۹,۹۴۰,۰۰۰ ۱۳,۲۰۰,۰۰۰ ۱۰,۶۹۰,۰۰۰ ---
Limak Limra Hotel
UALL ۳۰,۴۳۰,۰۰۰ ۴۲,۵۶۰,۰۰۰ ۱۳,۲۰۰,۰۰۰ ۱۰,۶۹۰,۰۰۰ ---
Sherwood Dreams Resort Hotel Antalya
UALL ۳۲,۶۹۰,۰۰۰ ۴۳,۸۱۰,۰۰۰ ۱۳,۲۰۰,۰۰۰ ۹,۶۹۰,۰۰۰ ---
Orange Country Resort Hotel Kemer
UALL ۳۴,۱۸۰,۰۰۰ ۶۲,۰۲۰,۰۰۰ --- --- ---
Baia Lara Hotel
UALL ۳۵,۱۲۰,۰۰۰ ۵۷,۱۹۰,۰۰۰ ۱۳,۲۰۰,۰۰۰ ۱۰,۶۹۰,۰۰۰ ---
Limak Atlantis Deluxe Hotel & Resort
UALL ۳۶,۰۸۰,۰۰۰ ۴۹,۹۱۰,۰۰۰ ۱۳,۲۰۰,۰۰۰ ۱۰,۶۹۰,۰۰۰ ---
Swandor Hotels & Resorts Topkapi Palace
UALL ۳۷,۰۷۰,۰۰۰ ۵۶,۲۷۰,۰۰۰ ۱۳,۲۰۰,۰۰۰ ۱۰,۶۹۰,۰۰۰ ---
 Miracle Resort Hotel Antalya
UALL ۳۸,۹۲۰,۰۰۰ ۵۵,۰۴۰,۰۰۰ ۱۳,۲۰۰,۰۰۰ ۱۰,۶۹۰,۰۰۰ ---
اطلاعات تور
تاریخ برگزاری ۱۴۰۱/۰۶/۳۱
مدت تور ۶ شب
Airline name ایران ایرتور
مبلغ از ۱۰,۴۹۰,۰۰۰

تور آنتالیا 31 شهریور 1401

سالانه گردشگران بومی و غیر بومی بسیاری از آنتالیا در ترکیه بازدید می کنند. در این سفر ها بیشتر لذت بردن از طبیعت بکر آنتالیا و بهره بری از آفتاب ساحل مدیترانه مد نظر می باشد. این شهر ساحلی بافت شهری مدرن و مجهزی دارد و تمام اقامتگاه هایی که برای توریست ها در نظر گرفته می شوند از شرایط بسیار ایده آلی برخوردار می باشند. توصیه می شود در سفر به این شهر منطقه توریستی لارا را از دست ندهید. این ناحیه جهت استراحت و اقامت گردشگران در نظر گرفته شده است که شامل رستوران، کافی شاپ، هتل، چتر ساحلی و … می شود. برای تجربه این سفر رویایی در صورت تمایل تور آنتالیا 31 شهریور 1401 را رزرو نمایید. 

تور آنتالیا 31 شهریور 1401

جهت رزرو این تور آذربال به صورت تلفنی و حضوری در خدمت شما عزیزان می باشد. 

زمان رزرو علاوه بر مدارک می بایست درصدی از هزینه کل تور را ارائه دهید. 

آژانس مسافرتی آذربال

آذربال ایرانیان با مجوز رسمی از سازمان ایرانگردی و جهانگردی استان تهران تاسیس گردیده است و دارای مجوز بند (ب) از سازمان میراث فرهنگی و گردشگری می باشد آژانس همواره به صورت مستقیم آژانس و بی واسطه در برگزاری تور های سیاحتی و نمایشگاهی عمل نموده و همواره سعی و تلاش در جلب رضایت مسافرین را سرلوحه برنامه های خود قرار داده است.

تور آنتالیا 31 شهریور 1401 چارتر بوده و غیر قابل کنسلی و استرداد وجه می باشند. برای رزرو تور با مدت اقامت های بیشتر و یا سایر خدمات می توانید با آژانس آذربال تماس بگیرید. پرداخت ۵۰ درصد از مبلغ کل تور جهت ثبت نام و رزرو نهایی الزامی می باشد.

آدرس شرکت: تهران – جردن – بالاتر از خیابان اسفندیاری – خیابان رحیمی – پلاک 5 – طبقه اول – واحد 3

شماره تماس های شرکت:  02122014405  02122016434  02122016454

ایمیل شرکت: azarbal.reservation@yahoo.com

برای مطلع شدن از آخرین اخبارها و آفرهای تورهای لحظه آخری ارزان شرکت آذربال ایرانیان اینستاگرام ما را دنبال کنید…!

آیدی اینستاگرام آذربال ایرانیان : azarbal_ir

 

تور قشم
صفحه اینستاگرام آژانس آذربال
تور قشم
آدرس تلگرام آژانس آذربال