مدارک لازم برای سفر به خارج از کشور

چه مدارکی برای سفر به خارج از کشور لازم است؟ همگی اطلاع داریم که سفر به خارج از کشور و در حالت کلی عبور از مرز های سرزمینی کشور ها به آسانی سفر داخلی نیست. کنترل های متفاوتی بسته به شرایط سیاسی و امنیتی کشور مبدأ و مقصد روی هویت فرد انجام می گیرد. همچنین کشور ثانویه علاقه مند است بداند در صورت بروز مشکل برای فرد مسافر، با کدام قدرت سیاسی طرف خواهد بود. مورد دیگر هم اجازه دادن کشور ثانویه برای آغاز سفر است. همه این ها وجود...