بزرگترین جشنواره های غذا در دنیا

بزرگترین جشنواره های غذا در دنیا گردشگری آذربال ایرانیان بزرگترین جشنواره های غذا در دنیا در برخی از کشور ها برگزار می شود که در زیر به مختصری از آنها می پردازیم. جشنواره کیک ماه، چین در کشور چین هر سال در روز پانزدهم ماه هشتم چینی جشنواره ای به نام کیک ماه برگزار می شود در آن، انواع غذاها به خصوص نوعی کیک به نام کیک ماه درست می شود. کیکی گرد و شیرین که در واقع برای شکرگزاری و تشکر از ماه درست می شود. در این روز...